Privacybeleid

PRIVACYVVERKLARING  

DOELTREFFEND: 31 Juli 2020 

Latticework BV, een bijkantoor van Latticework Inc. in Nederland ("LatticeWork", "wij", "ons" of "onze") biedt producten voor de opslag van persoonlijke gegevens (de "Producten") en softwaretoepassingen die beschikbaar zijn voor macOS- en Windows-computers en mobiele iOS- en Android-apparaten (de "Toepassingen ") en gerelateerde services, waaronder cloud gegevensopslag en hosting services die we leveren in verband met de Producten en Applicaties (al het voorgaande, gezamenlijk het "Amber Platform"genoemd). Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot onze verzameling en gebruik van uw informatie te begrijpen. Om onze Services te kunnen leveren, verzamelen en verwerken we bepaalde persoonlijke informatie.

Deze privacyverklaring ("privacyverklaring") is bedoeld om u beter te helpen begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, en regelt hoe LatticeWork persoonlijke informatie die we verkrijgen kan verzamelen, gebruiken, opslaan of openbaar maken via of uit het volgende (gezamenlijk aangeduid als, "de diensten"):

 • Bezoek of gebruik de LatticeWork-website op latticework.euamberpro.net of andere websites of domeinen die eigendom zijn van of beheerd worden door LatticeWork waarop een geautoriseerde link naar deze Privacyverklaring is geplaatst (de "Sites");  latticework.euandere websites te adverteren; amberpro.net
 • De Producten en / of Diensten aanschaffen en gebruiken;
 • De applicaties installeren, openen en / of gebruiken;
 • Toegang tot en gebruik van het Amber Platform;
 • Bezoek of communiceer met onze sociale media kanalen;
 • Abonneer u op onze nieuwsbrieven, marketingcampagnes of neem deel aan onze enquêtes of weggeefacties;
 • Neem contact op met onze klantenservice; of
 • Anders neem contact met ons op in uw hoedanigheid van klant of potentiële klant.

We raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, omdat deze belangrijke informatie uw persoonlijke gegevens bevat. Het vertelt u ook over uw rechten volgens de wet die u kunnen beschermen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van en is opgenomen in de servicevoorwaarden van LatticeWork (de "voorwaarden"). Als een voorziening van deze privacyverklaring niet consistent is of in strijd is met een voorziening in de voorwaarden, heeft deze privacyverklaring voorrang met betrekking tot het onderwerp hiervan.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services of informatie in te dienen via de Services, begrijpt u dat u ons toestaat u te identificeren en erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de voorwaarden van deze Privacyverklaring hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat met de verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ONS BELEID EN PRAKTIJKEN, TENZIJ ANDERS VERMELD, IS UW KEUZE GEEN GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE DIENSTEN.

Deze privacyverklaring is zo ontworpen dat u gemakkelijk de sectie kunt bereiken waarin u geïnteresseerd bent. U kunt ook de volledige tekst van onze privacyverklaring afdrukken..

Inhoudsopgave:

 • Welke Persoonlijke Informatie We Verzamelen en Hoe Deze Wordt Verzameld
 • Gevoelige Gegevensverwerking                        
 • Privacy van Kinderen
 • Waarom We Uw Persoonlijke Informatie Verzamelen en Hoe We Deze Gebruiken 
 • Marketing en Communicatie 
 • Uw Voorkeuren Beheren 
 • Openbaarmaking van Persoonlijke Informatie                        
 • Derde Partij Web Links                      
 • Derde Partij Social Plug-ins  
 • Hoe Lang We Gegevens Bewaren                        
 • Uw Persoonlijke Gegevens Beschermen
 • Uw Verantwoordelijkheden 
 • Internationale Overschrijvingen                        
 • Aanvullende Wettelijke Rechten Voor Gebruikers in de Europese Economische Ruimte                        
 • Hoe U Contact Met Ons Kunt Opnemen

Wijzigingen in deze privacybeleid.  

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over deze privacyverklaring en / of onze gegevenspraktijken, of uw rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zie Contact met ons opnemen over privacy en aanvullende wettelijke rechten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte hieronder.

Wie We Zijn

Wanneer we in deze Privacyverklaring verwijzen naar of gebruik maken van "LatticeWork", "wij", "ons" of "onze", betekenen wij hiermee Latticework B.V.

U kunt contact opnemen met LatticeWork op: privacy@latticework.eu

of

Latticework B.V,

Kennedyplein 200, 5611 ZT, Eindhoven, The Netherlands.

Attentie: Privacy

Welke Persoonlijke Informatie We Verzamelen en Hoe Deze Wordt Verzameld 

Persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over een persoon waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of betalingsgegevens bevatten en in sommige rechtsgebieden uw IP-adres. Het bevat geen gegevens waaruit de identiteit van een persoon definitief is verwijderd, samen met eventuele identificatoren die met die persoon zijn verbonden (ook bekend als anonieme of geanonimiseerde gegevens).

We zullen u informeren wanneer uw gegevens vereist zijn om een verzoek te verwerken, uw vragen te beantwoorden of u onze diensten te leveren. Houd er rekening mee dat als u ons deze informatie niet voorziet, dit ons kan vertragen of verhinderen uw verzoek te verwerken, op uw vraag te reageren of onze Diensten aan u te leveren.

 1. Informatie die U aan Ons Verstrekt

Hoe we persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzamelen, hangt af van hoe en waarom u de Services gebruikt. De informatie die u verstrekt wanneer u onze Sites bezoekt, is bijvoorbeeld beperkter dan de informatie die u verstrekt als u zich hebt geregistreerd om het Amber Platform te gebruiken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw informatie van tijd tot tijd bij te werken om deze nauwkeurig te houden.

BELANGRIJK - LET OP: als u ons persoonlijke gegevens over iemand anders verstrekt, moet u ervoor zorgen dat u het recht heeft om die informatie aan ons bekend te maken en dat we, zonder dat we verdere stappen ondernemen die vereist zijn door de wetgeving inzake gegevensbescherming, verzamelen, gebruiken en dergelijke informatie vrijgeven voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de betrokkene op de hoogte is van de voorwaarden in deze privacyverklaring.

Als u een andere persoon toestaat om in te loggen op uw account, gaat u ervan uit dat u de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de acties van die persoon op uw account.

Account & inloggegevens

Wanneer u een account registreert voor toegang tot en gebruik van het Amber-platform, moet u ons uw e-mailadres voorzien. Bovendien, wanneer u toegang krijgt tot uw account, geeft u ons uw inlog-ID en wachtwoord en / of andere beveiligingscodes. U kunt ons ook vrijwillige informatie verstrekken, bijvoorbeeld uw voor- en achternaam en bepaalde voorkeuren (bijv. Taalvoorkeuren).

Gebruikersinhoud en informatie

We verzamelen de inhoud en andere informatie, bijvoorbeeld foto's en documenten, die u verstrekt wanneer u onze producten en toepassingen gebruikt. Dit kan informatie bevatten in of over de inhoud die u verstrekt (zoals metagegevens), zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt.

Directe communicatie met ons, feedback en ondersteuning

Als u ons feedback geeft of contact met ons opneemt via e-mail of via onze "contact-ons" -formulieren, of in verband met vragen over ondersteuning, verzamelen we uw voor- en achternaam, e-mailadres en alle gevraagde informatie in onze "contact-ons”-formulieren of ondersteuningsformulieren, evenals alle andere inhoud die is opgenomen in de feedback of uw e-mail of in de contact-ons-ondersteuningsvragen die u ons stuurt.

Enquêtes, weggeefacties en marketingcampagnes

Als u deelneemt aan onze enquêtes, weggeefacties of marketingcampagnes, kunnen we uw naam, postadres, e-mail, afbeeldingen en / of video's verzamelen waaruit u kunt worden geïdentificeerd, afbeeldingen en alle andere informatie die wordt gevraagd en / of vereist met betrekking tot uw deelname aan de enquêtes, weggeefacties en marketingcampagnes.

Aanvullende diensten en communicatie 

We kunnen bepaalde aanvullende services en / of communicatie leveren als u dergelijke aanvullende services en / of communicatie selecteert door u aan te melden voor dergelijke aanvullende services en / of communicatie die door u worden aangeboden, inclusief, bijvoorbeeld, met behulp van bepaalde knoppen in de gebruiker interface van de Sites en / of de Applicaties.

 1. Indirect Verzamelde Informatie 

Informatie over mobiele apparaten en computers 

Wanneer u de Services gebruikt of ermee communiceert, een computer of een mobiel apparaat gebruikt of verbinding maakt met of toegang krijgt tot het Amber Platform via de Apps, verzamelen wij of onze geautoriseerde externe serviceproviders automatisch informatie over het apparaat waarop u toegang hebt en gebruik het Amber Platform. We kunnen bijvoorbeeld de volgende apparaatgegevens verzamelen: hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaat-ID's, MAC-adres, IP-adres, besturingssysteemversie en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.

Informatie over productgebruik

Wanneer u de producten gebruikt, verzamelen we bepaalde informatie rechtstreeks van de producten zelf:

 • Productgebruik en prestatie-informatie: We verzamelen informatie over uw gebruik van de producten, inclusief activiteiten die u uitvoert met de applicatie en activiteiten die we uitvoeren in verband met de producten. We verzamelen ook technische gegevens van sensoren die in de producten zijn ingebouwd, waardoor we bepaalde informatie zoals productprestaties kunnen detecteren.
 • Technische informatie van het product: om uw ervaring in de loop van de tijd te verbeteren en om eventuele problemen met de producten en / of toepassingen op te lossen, registreren we het apparaatmodel en serienummer, de softwareversie en technische informatie zoals sensorstatus, Wi-Fi-connectiviteit, foutenlogboeken, energiestatus en batterijniveau en of productfuncties naar behoren werken.
 • Wi-Fi-netwerkinformatie: om uw product te gebruiken als onderdeel van en in verband met het Amber-platform, of om toegang te krijgen tot uw product via internet vanaf een computer, smartphone of tablet, moet u het verbinden met uw Wi -Fi netwerk. Tijdens de installatie vraagt het product om uw Wi-Fi-netwerknaam (SSID) en wachtwoord om verbinding te maken met internet. Het slaat deze informatie samen met uw IP-adres op het apparaat op, zodat u er toegang toe hebt en het kunt bedienen vanaf uw computer, smartphone of tablet, en zodat het kan communiceren met onze servers en software-updates kan downloaden. Eenmaal verbonden met uw Wi-Fi-netwerk, zendt uw Product regelmatig de hierboven beschreven gegevens (met uitzondering van uw Wi-Fi SSID en wachtwoord) naar LatticeWork, zodat we u het Amber-platform kunnen bieden.
 • Product- en softwarestatusinformatie: we verzamelen automatisch bepaalde informatie met betrekking tot de gezondheid / betrouwbaarheid van de producten die we u aanbieden. Als u bijvoorbeeld een Amber-apparaat bezit, verzamelen we automatisch informatie met betrekking tot de Amber-hardwarebetrouwbaarheidsstatistieken zoals Smart Data van de harde schijf. We kunnen ook automatisch belangrijke diagnostische informatie over softwarefouten verzamelen. We doen dit om de kwaliteit van onze producten voortdurend te verbeteren en om proactieve meldingen en vervolgservices te bieden om uw gegevens te beschermen. We ontwerpen de logboeken die we automatisch verzamelen om niet-persoonlijke informatie te bevatten, hoewel we via de geregistreerde beheerder of eigenaar van het apparaat weten wie de eigenaar is van een bepaald apparaat. We maken ook logboeken op uw apparaten die persoonlijke informatie kunnen bevatten, zoals gebruikersnamen en bestandsnamen. Deze logboeken kunnen ons helpen bij het vaststellen van problemen die u bent tegengekomen in verband met het ondersteuningsverzoek dat u bij ons indient. Deze logboeken blijven een bepaalde tijd op uw apparaten staan. Als we vaststellen dat we deze logboeken moeten herzien, kunnen we u vragen om de overdracht van deze logboeken naar ons ondersteunend personeel te activeren, maar u heeft de uiteindelijke controle over het al dan niet reageren op ons verzoek.

Locatie informatie

Wanneer u de Site en / of Amber Platform gebruikt of ermee communiceert, kan LatticeWork uw werkelijke locatie verzamelen of afleiden (afgeleid van uw IP-adres of andere locatiegebaseerde technologieën).

Algemene gebruiksinformatie

We verzamelen informatie over uw interacties met de Sites en het Amber Platform, zoals de pagina's of inhoud die u bekijkt, uw zoekopdrachten, de Services die u gebruikt (waaronder mogelijk administratieve en ondersteunende communicatie met ons) en andere acties op de Sites of in verband met het gebruik van het Amber Platform. We verzamelen automatisch loggegevens wanneer u de Sites en / of Amber Platform opent en gebruikt, zelfs als u geen account heeft aangemaakt of bent ingelogd. Die informatie omvat onder meer details over hoe u de Sites en / of hebt gebruikt Amber Platform (inclusief als u op links naar applicaties van derden hebt geklikt), IP-adres, toegangsdata en -tijden, informatie over uw geschatte locatie zoals bepaald door gegevens zoals uw IP-adres, hardware- en software-informatie, apparaatinformatie, apparaatgebeurtenisinformatie, unieke identificatiegegevens, crashgegevens, cookiegegevens en de pagina's die u hebt bekeken of waarmee u bezig bent geweest voor of na het gebruik van de sites. We gebruiken deze informatie alleen voor onze interne doeleinden en om de Sites en het Amber Platform te verbeteren.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij of geautoriseerde derde partijen kunnen bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen met behulp van technologieën zoals cookies, webbakens, pixels, browseranalysetools, serverlogboeken en mobiele identificatiegegevens. In veel gevallen wordt de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en andere tools alleen gebruikt op een niet-identificeerbare manier zonder verwijzing naar persoonlijke informatie. We kunnen bijvoorbeeld informatie die we verzamelen gebruiken om websiteverkeerspatronen beter te begrijpen en om de gebruikerservaring te optimaliseren. In andere gevallen koppelen we de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en andere technologie aan uw persoonlijke informatie. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën.

Geaggregeerde gegevens

We verwerken "geaggregeerde gegevens", zoals statistische of demografische gegevens, die kunnen worden afgeleid van persoonlijke gegevens, maar worden volgens de wet niet beschouwd als persoonlijke gegevens als deze uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van onze Service. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens, die worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 1. Informatie van Derde Partijen

In sommige gevallen verwerken we persoonlijke informatie van derde partijen, die bestaat uit, gegevens en informatie van onze partners, zoals transactiegegevens van leveranciers van onze e-commerce- en betalingsdiensten.

We verzamelen bijvoorbeeld niet direct uw betalingsgegevens en we slaan uw betalingsgegevens niet op. We gebruiken Odoo als ons e-commerceplatform en PayPal of Adyen, als externe betalingsverwerkers, die namens ons betalingsgegevens verzamelen om transacties te voltooien.

Gevoelige Gegevensverwerking 

LatticeWork verzamelt (en wil) geen gevoelige gegevens die details bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetisch, en biometrisch gegevens. We verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven.

Privacy van Kinderen 

LatticeWork richt zich niet op de Sites of het Amber Platform en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan dertien (13) jaar of de gelijkwaardige minimumleeftijd in de relevante jurisdictie. Bovendien verzamelen we niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan dertien (13) jaar of de gelijkwaardige minimumleeftijd in de relevante jurisdictie. Als platform voor gegevensopslag begrijpen we dat gezinnen foto's en documenten op het Amber-platform kunnen opslaan die persoonlijke informatie van kinderen onder de dertien (13) jaar of de gelijkwaardige minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied weergeven of bevatten. In dat geval erkent u, begrijpt u, gaat u akkoord met en stemt u in met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie door deze informatie te verstrekken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van personen onder de dertien (13) jaar of de gelijkwaardige minimumleeftijd in de relevante jurisdictie is verzameld op of via het gebruik van de site of het Amber-platform, behalve in de beperkte omstandigheid die hierboven is uiteengezet, dan kunnen we het account deactiveren en / of dergelijke inhoud ontoegankelijk maken.

Waarom We Uw Persoonlijke Informatie Verzamelen en Hoe We Deze Gebruiken 

Onze missie is om een veilige, efficiënte en hoogwaardige service te bieden en wij, of onze geautoriseerde externe serviceproviders die ons helpen bij het leveren van de services, verwerken uw persoonlijke gegevens voor dit doel. We verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om de Diensten onder het contract uit te voeren staan we op het punt om met u aan te gaan of zijn aangegaan. Als u zich bijvoorbeeld registreert om onze Services te gebruiken, is dat een contract. Dit kan ook bekendmaking aan derde partijen omvatten die ons helpen onze verplichtingen jegens u na te komen in verband met uw gebruik van het Amber Platform, zoals betalingsverwerkers.
 • Waar het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij), en uw belangen en grondrechten prevaleren niet boven die belangen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van fraudescreening.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting. Bijvoorbeeld het bijhouden van onze verkopen voor belastingnaleving.
 • Als we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of deelneemt aan onze enquêtes of marketingcampagnes). Houd er rekening mee dat u voor deze specifieke rechtsgrondslag het recht heeft om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Specifiek, en afhankelijk van hoe u de Services gebruikt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen en om de genoemde redenen:

 • Om u onze diensten te bieden (uitvoering van een contract);
 • Controles uitvoeren om de identiteit te verifiëren (uitvoering van een contract of soms noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • U directmarketingcommunicatie sturen over de producten en diensten van LatticeWork waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, tenzij u zich anders hebt afgemeld (voor onze legitieme zakelijke doeleinden en met uw voorafgaande toestemming als u geen bestaande klant bent);
 • Reageren op uw vragen en verzoeken, of anderszins rechtstreeks met u communiceren (uitvoering van een contract of soms noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Frauduleuze of illegale activiteiten detecteren tegen u en / of LatticeWork (noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Systeemonderhoud en upgrades uitvoeren en nieuwe functies inschakelen (uitvoering van een contract of soms noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Statistische analyses uitvoeren (noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Informatie verstrekken aan regelgevende instanties wanneer dit wettelijk vereist is, en alleen zoals hieronder uiteengezet in Wettelijke verplichtingen en beveiliging (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting).

Marketing en Communicatie 

Als u een bestaande klant bent en u zich niet op een andere manier heeft afgemeld, of als u zich heeft aangemeld om e-mails met direct marketing van ons te ontvangen, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketinginformatie te sturen. Wanneer u bijvoorbeeld informatie over de Services opvraagt, wordt u gevraagd of u zich wilt aanmelden om marketingcommunicatie van ons te ontvangen voor onze producten en services. Dit noemen we direct marketing. We voeren direct marketing uit via e-mail.

Tenzij u een bestaande klant of een potentiële klant bent, vertrouwen we op uw toestemming om de persoonlijke gegevens die u ons voor dit doel verstrekt te verwerken. Daarom, als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, heeft u het recht om u op elk moment af te melden voor marketing-e-mails en uw toestemming te allen tijde in te trekken. De eenvoudigste manier om u af te melden, is door de afmeldlink te gebruiken die u onderaan elke communicatie vindt. U kunt ook uw voorkeuren beheren, zoals verder wordt uitgelegd in Uw Voorkeuren Beheren.

Uw Voorkeuren Beheren

Direct Marketing

Zoals hierboven uitgelegd, stelt LatticeWork u in staat uw marketingvoorkeuren te beheren door te klikken op een link in elke elektronische communicatie die naar u wordt verzonden. Gebruik uw voorkeursinstellingen om ons te laten weten hoe u marketingcommunicatie wilt ontvangen. Updates van uw privacyvoorkeuren worden verzonden zodra u uw wijzigingen heeft bevestigd.

Cookies

Buiten de site en het Amber-platform kunt u uw cookie- en trackingvoorkeuren ook als volgt beheren:

 • Cookies uitschakelen in de voorkeureninstellingen in uw browser.
 • Cookies uitschakelen in de voorkeureninstellingen in uw browser:hier;
 • Door de Do Not Track ("DNT") -instelling in uw browser in te schakelen, kan uw browser een speciaal signaal verzenden naar websites, analysebedrijven, plug-inproviders en andere webservices die u tegenkomt tijdens het browsen, om te stoppen met het volgen van uw activiteit. Klik op om uw DNT-signaal in te schakelen: hier.

Merk op dat LatticeWork, net als veel andere bedrijven, momenteel niet reageert op DNT-signalen. LatticeWork reageert niet op DNT-signalen om de veiligheid te handhaven en fraude te voorkomen.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor aanvullende informatie over cookies en hoe u uw voorkeuren kunt beheren.

Openbaarmaking van Uw Persoonlijke Informatie

Ongeacht hoe u de Services gebruikt, wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens nooit en geven deze alleen door aan geautoriseerde derden voor zover strikt noodzakelijk, zoals uitgelegd in deze sectie.

Afgezien van het vrijgeven van uw informatie aan die van onze werknemers die gemachtigd zijn om de informatie te verwerken om onze Services te leveren en die zich inzetten voor vertrouwelijkheid, geven we uw persoonlijke informatie alleen door aan de hieronder vermelde derde partijen (en om de volgende redenen):

 • Bedrijven die dingen doen om ons te helpen de Services te leveren: aanbieders van hostingdiensten, gebruikersbetrokkenheid en klantenondersteuningsaanbieders, betalingsdienstaanbieders, communicatietools en analysehulpmiddelen;
 • Professionele dienstverleners, zoals accountants, advocaten, adviseurs, accountants en verzekeraars;;
 • Regeringen, regelgevers, wetshandhavings- en fraudepreventiebureaus, zodat we kunnen helpen bij het aanpakken en naleven van wetshandhaving, maar alleen zoals toegestaan in deze privacyverklaring; en
 • Bij een bedrijfsoverdracht. 
 1. Externe Serviceproviders

Afhankelijk van hoe u de Services gebruikt, verzamelen de volgende derde partijen namens ons gegevens of ontvangen uw persoonlijke gegevens om ons te helpen bij het leveren van onze Services:

 • Google Analytics om analyses op de Sites uit te voeren (see how to opt out: hier);
 • Odoo, een e-commerceplatform waar u onze producten kunt kopen
 • PayPal, een abonnements- en betalingsdienstaanbieder;
 • Ingenico, or any other certified European payment company that allows businesses to accept e-commerce, mobile, and point-of-sale payments.
 • Facebook, Twitter, LinkedIn, Adroll en Hotjar, voor gebruik en bezoekersanalyses en om onze producten, applicaties, diensten en Amber Platform op
 1. Affiliates

Om de Services en andere verschillende services aan u te leveren, kunnen we de inspanningen gebruiken van ons moederbedrijf en alle dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven die in de toekomst bestaan of zijn opgericht, onder een gemeenschappelijk beheer (gezamenlijk "Gelieerde ondernemingen") . We kunnen sommige of al uw persoonlijke informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van onze gelieerde ondernemingen verlangen dat ze deze privacyverklaring naleven.

 1. Zakelijke Overdrachten

We kunnen ook gegevens delen met derden aan wie we ervoor kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een wijziging in ons bedrijf optreedt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring of zoals bijgewerkt.

 1. Wettelijke Verplichtingen en Beveiliging

Behoudens de beperkingen in dit Artikel 8 (c), zullen we uw persoonsgegevens bewaren, gebruiken of openbaar maken als we van mening zijn dat het nodig is om te voldoen aan een wet, regelgeving, juridische procedure of legitiem overheidsverzoek; om de veiligheid van een persoon te beschermen; om de veiligheid of beveiliging van onze Service te beschermen of om spam, misbruik of andere kwaadwillende activiteiten van actoren op onze Service te voorkomen; of om onze rechten of eigendommen of de rechten of eigendommen van degenen die onze Services gebruiken te beschermen. Niet-openbare informatie over onze gebruikers wordt niet vrijgegeven aan wetshandhavers, behalve als reactie op een passend juridisch proces zoals een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander geldig juridisch proces dat is beoordeeld door LatticeWork. Als we echter informatie ontvangen die ons te goeder trouw van mening is dat er een urgente noodsituatie is met het gevaar van overlijden of ernstig lichamelijk letsel voor een persoon, kunnen we informatie verstrekken aan wetshandhavers die proberen het gevaar te voorkomen of te verminderen (als we hebben het), per geval te bepalen.

Derde Partij Web Links

We kunnen, uitsluitend voor informatieve doeleinden, links aanbieden naar andere websites of bronnen die toegankelijk zijn op of via de Services waarmee we geen contractuele relatie hebben en waarover we geen controle hebben ("Externe websites"). Dergelijke links zijn geen betaalde advertenties en vormen evenmin een bekrachtiging door LatticeWork van die externe websites en worden alleen voor uw gemak aan u verstrekt. Door op links naar externe websites te klikken, kunnen de beheerders van de externe websites uw persoonlijke gegevens verzamelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het verzamelen van gegevens van die externe websites en uw gebruik van externe websites is onderworpen aan hun respectieve gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Derde Partij Sociale Plug-ins

Op de Sites en via de Amber-service kunnen we knoppen van derden aanbieden, zoals Facebook, YouTube, Twitter of andere social-media-knoppen voor 'delen', die kunnen functioneren als webbakens wanneer u met de knop communiceert. Als gevolg hiervan kunt u de informatie die u op een bepaald deel van de Services bekijkt naar de derde partij sturen wanneer u "deelt". Als u niet bent ingelogd op uw account bij de derde partij, kent de derde partij mogelijk uw identiteit niet. Als u bij uw derde partij bij uw account bent aangemeld, kan de derde mogelijk informatie of acties over uw interacties met de Services aan uw account bij hen koppelen. Raadpleeg het privacybeleid van elke derde partij voor meer informatie over zijn gegevenspraktijken, zoals ook uitgelegd in ons Cookiebeleid.

Hoe Lang Bewaren We Uw Persoonlijke Gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en voor de duur van de periode die nodig is om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Om de meest geschikte bewaartermijnen voor uw persoonlijke informatie te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw informatie, de redenen waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, en toepasselijke wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld,

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de commerciële relatie en vervolgens alleen bewaard zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke contractuele, wettelijke en financiële bewaarverplichtingen, waarna ze worden verwijderd of gearchiveerd (alleen indien nodig om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen voor deze laatste);
 • Gebruiksinformatie wordt tien jaar bewaard om te voldoen aan contractuele en veiligheidseisen. 

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Zie Aanvullende wettelijke rechten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte hieronder voor meer informatie.

Er kunnen enkele uitzonderingen op statische bewaartermijnen optreden. We kunnen bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens verwijderen als er wettelijke verplichtingen zijn om deze te bewaren (bijvoorbeeld als gevolg van belasting- of handelsrecht). Dit geldt met name voor financiële gegevens en betalingsinformatie. Bovendien kunnen we geen persoonlijke gegevens verwijderen wanneer deze nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (ook bekend als een "bewaarplicht"). In dit geval worden de persoonlijke gegevens bewaard zolang als nodig is voor het uitoefenen van respectieve potentiële juridische claims.

In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens te anonimiseren in plaats van deze te verwijderen, bijvoorbeeld voor statistisch gebruik. Wanneer we ervoor kiezen om te anonimiseren, zorgen we ervoor dat de persoonlijke gegevens op geen enkele manier aan u of een specifieke gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Uw Persoonlijke Gegevens Beschermen

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of bekendgemaakt. We gebruiken bijvoorbeeld encryptie, secure socket layer, firewalls en wachtwoordbeveiliging. Daarnaast hebben we VPN-authenticatie nodig voor alle werknemers en contractanten die toegang hebben tot uw gegevens om onze Services te leveren, en we beperken de toegang tot die werknemers, agenten, contractanten en derden die een zakelijke behoefte hebben om te weten.

We hebben ook procedures om eventuele vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken. We zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een vermoeden van een inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn. We eisen ook dat de partijen aan wie we uw persoonlijke gegevens overdragen, deze naleven.

Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig en hoewel we alle redelijke maatregelen nemen die nodig zijn om de meest veilige service te bieden, neemt u door gebruik te maken van de services de risico's op zich die verbonden zijn met uw activiteiten op het internet.

Uw Verantwoordelijkheden

Hoewel LatticeWork zich inzet voor de bescherming van uw privacy, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens die u ons verstrekt naar ons beste weten juist, volledig en up-to-date zijn. Het is ook uw verantwoordelijkheid dat als u persoonlijke informatie van andere mensen met ons deelt, u dergelijke persoonlijke informatie verzamelt in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten en dat u de juiste toestemming heeft om dergelijke persoonlijke informatie te delen. U moet dergelijke mensen minimaal informeren over deze privacyverklaring en hun toestemming vragen voordat ze hun persoonlijke informatie delen met LatticeWork of via de services.

Internationale Overschrijvingen

LatticeWork is gevestigd in de Verenigde Staten en de persoonlijke informatie die we verzamelen wordt verzonden naar en opgeslagen op beveiligde servers in de Verenigde Staten. Dergelijke opslag is nodig om de informatie te verwerken en u het Amber-platform te bieden. LatticeWork is wereldwijd actief en kan de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen overdragen naar onze kantoren en / of aan de in de hierboven beschreven omstandigheden genoemde derden, die zich buiten uw land of regio kunnen bevinden en die kunnen worden verwerkt door personeel dat werkt buiten uw land of regio. Met name informatie die aan ons wordt verstrekt of door ons wordt verzameld, zal waarschijnlijk door ons of onze agenten en aannemers worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten. De gegevensbeschermingswetten van de Verenigde Staten of andere landen zijn mogelijk niet zo volledig of gelijkwaardig aan die in het land waar u woont.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de Europese Unie, General Data Protection Regulation (“GDPR”), staat in bepaalde situaties de overdracht van persoonsgegevens van de Europese Unie naar een derde land toe. Door uw gebruik van de Services voort te zetten en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring, gaat u akkoord met de overdracht van uw informatie naar de Verenigde Staten en de verwerking van die informatie door LatticeWork op servers in de Verenigde Staten zoals beschreven in deze privacyverklaring. Waar we uw persoonlijke gegevens ook overdragen, we zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven. We kunnen ook andere middelen gebruiken, zoals het aangaan van modelcontractclausules. Meer informatie over de modelcontractbepalingen is beschikbaarhier.

Aanvullende Wettelijke Rechten Voor Gebruikers in de Europese Unie

Als de GDPR op u van toepassing is omdat u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden - dat is een verplichting voor ons om u te informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken (en dat is wat we doen in deze privacyverklaring);
 • Het recht op toegang - dat is het recht om een zogeheten 'verzoek om toegang tot gegevens' te maken voor een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
 • Het recht op rectificatie - dat is een recht om ons persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren die mogelijk onvolledig of onnauwkeurig zijn (hoewel we over het algemeen aanbevelen om eerst wijzigingen aan te brengen in uw accountinstellingen);
 • Het recht om te wissen (ook bekend als het 'recht om te worden vergeten') - dat is waar u ons in bepaalde omstandigheden kunt vragen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen (tenzij er een dwingende juridische reden is die we moeten bewaren);
 • Het recht om de verwerking te beperken - dat is een recht dat u in bepaalde omstandigheden ons vraagt om de verwerking van persoonsgegevens op te schorten;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens - dat is het recht om ons te vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens in een gemeenschappelijk formaat (bijvoorbeeld een .csv-bestand);
 • THet recht op overdraagbaarheid van gegevens - dat is het recht om ons te vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens in een gemeenschappelijk formaat (bijvoorbeeld een .csv-bestand);he right to object – that’s a right for you to object to us processing your personal data (for example, if you object to us processing your data for direct marketing); and
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering - dat is een recht dat u voor ons heeft om transparant te zijn over profilering die we doen of geautomatiseerde besluitvorming.

Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde regels wanneer u ze kunt uitoefenen. Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op (zie Contact opnemen over privacy).

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen) tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaald of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Mogelijk moeten we u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben deze te ontvangen.

We reageren binnen een maand op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden zoals wettelijk vereist.

Als u onze marketing- / promotiegegevens niet meer wilt ontvangen, herinneren we u eraan dat u uw toestemming voor direct marketing op elk moment rechtstreeks kunt intrekken via de afmeldlink in elk elektronisch marketingbericht dat we u sturen. Als u dit doet, zullen we onze databases zo snel mogelijk bijwerken en zullen we alle redelijke stappen ondernemen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen, maar we kunnen contact met u blijven opnemen voor zover dat nodig is voor het leveren van onze Services.

Ten slotte heeft u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties in uw land van verblijf. We stellen het echter op prijs om uw zorgen te behandelen voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem eerst contact met ons op.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via de details in Contact met ons opnemen over privacy hieronder.

Hoe U Contact Met Ons Kunt Opnemen over Privacy

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, aanvullende vragen heeft of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: (i) privacy@latticework.eu, als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, en ( ii) privacy@myamberlife.com, als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt. U kunt ons ook schrijven op: Latticework B.V. Kennedyplein 200, 5611 ZT, Eindhoven, Nederland; Naar: privacy.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring 

Mogelijk moet LatticeWork deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als dat zo is, zullen we een bijgewerkte privacyverklaring op onze service plaatsen, samen met een wijzigingsmelding op de services. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, kunnen we ook geregistreerde gebruikers een melding sturen dat deze privacyverklaring is gewijzigd. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Services en / of uw voortdurende verstrekking van persoonlijke gegevens aan ons na het plaatsen van een dergelijke kennisgeving is onderworpen aan de voorwaarden van de dan geldende Privacyverklaring.

© 2019 Latticework B.V.